Verdubbeling woning Groningen

Projectomschrijving

De bewoners wensen een uitbreiding van hun woning zodat een verhuizing niet noodzakelijk is. Naar eerdere succesvolle verbouwingen is KvdK architectuur ook nu gevraagd om de wensen te vertalen in een ruimtelijk ontwerp.

Het programma is veeleisend. Zowel de beneden- als de bovenverdieping dienen twee keer zo groot te worden. Binnen het bestemmingsplan van de Veenweg is dat een uitdagende opgave.
In het bestemmingsplan is voor vrijstaande woningen vastgelegd dat deze op een minimale afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrens moeten staan. Daarmee wordt beoogd dat er open ruimte tussen de woningen moet zijn. Dat is nodig om geen gesloten lint te krijgen en het karakter van de straat te behouden. In deze context is de zijgevel van de garage de uiterste grens voor de uitbreiding.

Het concept bestaat uit een uitbreiding die in grootte (omvang) gelijk is aan het bestaande hoofdgebouw. Om de afstand tot de erfgrens te respecteren is de volume vervolgens in het hoofdgebouw geschoven. Om de uitbreiding ondergeschikt te maken aan het hoofdgebouw is de nok- en goothoogte een halve meter verlaagd. Om geen hoogte (en daardoor ruimte) te verliezen, op zowel de begane grond als op de verdieping, is de uitbreiding verdiept aangelegd. Aangezien het terrein naar het achtererf afloopt komt de begane grondvloer van de nieuwe woonkamer uit op hetzelfde niveau als het maaiveld. Om het naastgelegen erf te ontzien is gekozen voor een gesloten dakkapel.

De uitbreiding is een verkleinde, moderne versie van het hoofdgebouw met een ondergeschikt karakter. Bij deze uitstraling past een eenvoudige, minimale detaillering en materiaalkeuze.

De materialisering van de uitbreiding bestaat uit een donkere, houten gevelbekleding. Ook een deel van het dak, waar het dak verder voorzien is van dakpannen voor een duurzamer karakter. Om het minimale karakter van de uitbreiding enigszins te doorbreken is gekozen voor enkele accenten. Deze accentueringen zijn combinaties van enerzijds verschillende plankbreedtes en anderzijds smallere plankbreedtes als beweegbare, lamellen schermen als zonwering.

Ondanks de grootte van het programma is de uitbreiding kleinschalig vormgegeven. Dit door een goed doordacht ruimtelijk ontwerp (indeling) en een fijn materiaalgebruik met detaillering.