Speelplein Amsterdam

Projectomschrijving

Peter Mulder woont nét om de hoek van het Nigelleplein. Niet aan het plein, maar toch beschouwt hij het als ‘zijn’ plein. Jammer genoeg was het plein tijdenlang een doorn in het oog van hem en vele andere bewoners: verloederd, kapotte speeltoestellen, veel onkruid, hangjongeren. Er stonden hoge struiken die het zicht ontnamen aan het plein. ‘s Avonds kon daar alles gebeuren wat God heeft verboden, niemand die het zag.

Peter Mulder vroeg mij om een ontwerp te maken voor het plein. Met behulp van het ontwerp en de medewerking van de gemeente is halverwege mei 2011 de herinrichting van het plein gestart. De struiken zijn weggehaald, waardoor het geen geïsoleerd pleintje meer is maar een ‘open plek’. Er zijn picknicktafels, een pannaveldje, een schaaktafel, bankjes en 3 nieuwe speeltoestellen geplaatst. ‘Ik ben echt heel blij. We hebben echt het gevoel dat het weer ‘ons’ plein wordt.’ Sinds de start van de herinrichting is de actieve betrokkenheid van de bewoners gestegen. Er zijn bewoners die inspraak wilden hebben op de plaatsing van de toestellen. ‘Ach ja, we zijn allemaal Amsterdammers hè, dus die zeiken voortdurend’, lacht Peter. ‘Maar iedereen is enthousiast. Mensen vragen wanneer het klaar is, zodat ze er weer gebruik van kunnen maken. En we hebben onderling afspraken gemaakt over toezicht en leefregels. We laten ons het plein niet opnieuw ontnemen!’