Noncity

Projectomschrijving

Sloppenwijken zijn ‘noncities’ in grote steden. Ze zijn illegaal en ze vertegenwoordigen het ergste van stedelijke armoede en ongelijk­heid. Het harde contrast tussen de favela’s (sloppenwijken) en de stad is ongelooflijk. Deze situatie is ook te zien in één van de gevaarlijkste sloppenwijken in Belo Horizonte (Brazilië), de Pedreira Prado Lopes. Een sloppenwijk die is gelegen vlak tegen het centrum aan, maar toch uitgesloten.

Er zijn genoeg redenen voor verbeteringen. Daarom is het noodzake­lijk dat de stad voornemens heeft om deze sloppenwijk te integreren in het formele circuit. De sloppenwijk moet weer worden aangesloten met de omringende wijken. Integratie moet gerealiseerd worden op een stedelijk niveau, maar moet sociaal gezien waarneembaar zijn. Integratie van de sloppen­wijk met de formele stad kan gerealiseerd worden door ‘collectieve ruimten’. De collectieve ruimte is de ruimte waarin het collectieve leven zich ontwikkelt en waar een dialoog kan plaatsvinden tussen (verschillende) inwoners.

Pedreira Prado Lopes heeft, door zijn ligging, ruimte gebrek en een overvloed aan gevaarlijke plekken. De enige vrije, publieke ruimte welke getransformeerd kan worden in een collectieve ruimte zijn de twee belangrijkste wegen in de wijk. Door de perfecte ligging van deze wegen door de gehele wijk zijn ze toegankelijk voor iedereen.

Deze twee wegen moeten een ‘spirit’ hebben om mensen aan te trek­ken. Het gaat daarbij om ‘oriëntatie’ en ‘identificatie’. Bomen, bestrate wegen, banken, straatverlichting en winkels transformeren de wegen in collectieve ruimten. Hierdoor kunnen de inwoners van de sloppen­wijk zich identificeren met de formele stad en kunnen ze zich beter oriënteren door de wijk. Het harde contrast tussen de formele en informele stad kan hierdoor geminimaliseerd worden.