Bijgebouw woning Haren

Projectomschrijving

Deze halfvrijstaande woning is in 2016 opgeleverd. Bij deze woning hoort, oorspronkelijk, een garage. De bewoners wensten echter naast een garage (die twee maal zo groot is), ook een kelder en een verdieping. De garage is daarom achterwege gelaten tijdens de bouw om in een later stadium de uitbreiding te realiseren.

De bewoners wensten een kelder, garage en een verdieping voor diverse doeleinden. De verdieping moest, bij voorkeur, voorzien worden van zoveel mogelijk rechte wanden voor stellingen. De garage met bijkeuken moest direct toegankelijk zijn vanuit het hoofdgebouw (de woning).

Het aangebouwd bijgebouw moest, conform het bestemmingsplan, voldoen aan enkele eisen. Dit zijn de belangrijkste. Het aangebouwd bijgebouw dient:
- ruimtelijk ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw,
- 4,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd (met uitzondering van carports),
- 1,00 meter vanaf de perceelgrens worden gebouwd,
- ten hoogste 70 m² bedragen,
- en een goothoogte te hebben die ten hoogste gelijk is aan de eerste verdieping van het hoofdgebouw.

Het was een uitdaging om de vereiste goothoogte te combineren met de gewenste rechte wanden op de verdieping. Een plat dak wordt namelijk ook gezien als een goot...Er zijn daarom enkele varianten ontworpen.
In de varianten 2 en 3 is in de vorm van minimale dakkapellen, met name tussen het bijgebouw en de woning, geprobeerd rechte wanden te creëren.

In alle varianten heeft het bijgebouw, door de ligging in het buitengebied van Haren, een eenvoudige vorm in een landelijke stijl (schuurhuizen) in een natuurlijke kleur en materiaal. De vormen verkleinen op eenvoudige wijze de schaal van het bijgebouw. Bij deze uitstraling past een eenvoudige en heldere detaillering en materiaalkeuze. Om strakke bouwvolumes te kunnen maken zijn de goten en dakvlakken achter de gevel weggewerkt.